Những khó khăn của doanh nghiệp trong việc lựa chọn influencer marketing?

Những khó khăn của doanh nghiệp trong việc lựa chọn influencer marketing?

Những khó khăn của doanh nghiệp trong việc lựa chọn influencer marketing?

Ngày nay, với sự bùng nổ của mạng xã hôi, những dòng chia sẻ trạng thái trên Facebook, những bức ảnh đẹp được đăng tải trên Instagram đều trở thành những công cụ quảng bá hữu hiệu của các doanh nghiệp. Sự bùng nổ của các Influencer hay những KOLs khiến các doanh nghiệp có thêm những công cụ rất hữu hiệu để quảng bá sản phẩm của mình tới khách hàng theo một cách hết sức thân thiện. Thế nhưng, cùng với những thuận lợi đó,nhiều doanh nghiệp cũng đối mặt với những khó khăn trong việc lựa chọn influencer marketing.

Xem thêm