Follow ảo và tương lai của Influencer marketing

Follow ảo và tương lai của Influencer marketing

Follow ảo và tương lai của Influencer marketing

Không phải ngẫu nhiên mà Instagram thông báo sẽ xóa và cấm vĩnh viễn những tài khoản sử dụng like và follow ảo. Đây được xem là một trong những động thái trong nỗ lực khôi phục niềm tin của người dùng mạng xã hội này.

Xem thêm