Dịch vụ cho thuê MC song ngữ Việt Nhật

Cung cấp MC song ngữ Việt Nhật

Dịch vụ cho thuê MC song ngữ Việt Nhật

MC song ngữ hay phiên dịch thuyết trình sân khấu là những tên gọi chỉ chung cho người làm nhiệm vụ chuyển đổi ngôn ngữ ngay tại sân khấu của một cuộc thi, diễn đàn, hội nghị, hội thảo hay bất kỳ chương trình nào khác có sự xuất hiện của nhiều hơn 1 ngôn […]

Xem thêm