Báo giá cho thuê MC lễ ra mắt sản phẩm tại TP HCM

Báo giá cho thuê MC lễ ra mắt sản phẩm tại TP HCM

Lễ ra mắt sản phẩm mới – hay theo tên gọi tiếng anh là Product Launch Event. Nó là sự kiện được tổ chức để giới thiệu và đưa sản phẩm mới tiếp cận gần hơn với khách hàng. Đây là việc vô cùng quan trọng đối với những công ty chuẩn bị đưa sản phẩm mới ra ngoài thị trường.

Xem thêm