Nguyễn Lê Ánh Nguyệt

Model's Profile

pg-nguoi-mau-model-nguyen-le-anh-nguyet
  • Họ và tên
    Nguyễn Lê Ánh Nguyệt

Kinh nghiệm :Mẫu Ảnh, catwalk, PG event, lễ tân hội nghị, trao giải thưởng,Event ra mắt sản phẩm, motoshow, hội chợ triễn lãm, cotplay

Anh văn giao tiếp.

Cung cấp nhân sự event: PG,PB, người mẫu, Model, MC, ca sĩ, lễ tân, nhóm nhảy, nhóm múa, nhân tượng, celeb

  • Tư vấn dịch vụ: 0935.518.992
  • Góp ý chất lượng dịch vụ: 0935.518.992
  • Email: trinhpham899@gmail.com

 

cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
cung-cap-nhan-su-pg-model-nguoi-mau-nguyen-le-anh-nguyet
pg-nguoi-mau-model-nguyen-le-anh-nguyet
pg-nguoi-mau-model-nguyen-le-anh-nguyet
pg-nguoi-mau-model-nguyen-le-anh-nguyet
pg-nguoi-mau-model-nguyen-le-anh-nguyet
pg-nguoi-mau-model-nguyen-le-anh-nguyet
pg-nguoi-mau-model-nguyen-le-anh-nguyet
pg-nguoi-mau-model-nguyen-le-anh-nguyet
pg-nguoi-mau-model-nguyen-le-anh-nguyet
pg-nguoi-mau-model-nguyen-le-anh-nguyet
pg-nguoi-mau-model-nguyen-le-anh-nguyet
PG Event Sự Kiện ở Hồ Chí Minh
pg-nguoi-mau-model-nguyen-le-anh-nguyet